گارانتی ساعت ها
ساعت های خطخطی تحت پوشش گارانتی به مدت یکسال  به شرح زیر هستند:

تمامی ساعت های خط خطی شامل گارانتی موتور هستند، این امر بدین معنی است که پس از خریداری شما در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد ساعت که به واسطه نقص در موتور ساعت باشد، میتوانید اقدام به تعویض آن نمائید.

موارد زیر شامل گارانتی نمیشود :

بند ، رنگ بدنه ، و توقف ساعت در اثر اتمام طول عمر باتری

هر گونه صدمه در اثر ضربه یا تماس با آب.

دستکاری افراد غیر متخصص باعث باطل شدن گارنتی میشود.

 هر گونه  نیاز به تعویض قطعات مصرفی مانند بند ، باتری و ... با پرداخت هزینه امکان پذیر است .

 لطفا در هنگام خریداری ساعت یا تحویل گرفتن آن از مامور پست به سالم بودن و کار کردن ساعت توجه داشته باشید.

. برگه گارانتی این محصولات در درب جعبه قرار دارد و به منظور استفاده گارانتی محصولات لطفا تا پایان مهلت زمان تعیین شده این برگه را حفظ کنید. هچنین توجه داشته باشید که برگه گارانتی بدون تاریخ و امضا فاقد اعتبار است.